Odenplan

skratt och sirener på Odenplan

fuktiga ögon på väg någonstans

jag har kommit hem igen