Spökdimma

spökdimma av dig i min säng

rest från nattens dröm

den var sann en gång