Färdas

mot något

från något

att alltid vara på väg