Dväljs

vi blundar hårt

för sanningen

den dväljs i skuggorna