Minuter

om sex minuter måste jag gå

det är så fint här

om tjugo minuter går jag