Ångor

ångorna lockar

jag vill hålla dem kvar

stäng dörren