Tid

all denna tid

skitig trasig genomliden

fragment av ett levt liv