Myror

tusentals liv

som myror

där nere finns du