Ladda

långa fingrar spelar på min hud

elektrisk laddning

stannar i mig när du gått