Flagnar

läser orden igen

allt du svor var sant

men sanningen flagnar