Rädda

alla är så rädda

för tomheten

och tunnelbanan på natten