Berget

sjunker ner i tillvaron

marken gav vika

en bult i berget