Okej

är du okej?

vilken fråga det är

bara oärliga svar