Gläds

någon har vunnit

ute gläds världen

här finns inget sådant