Själv

vad gör du

när ingen väntar där hemma

dig själv som sällskap