Borg

dörren är låst

ingen får komma in

barrikerad i borgen