Rost

rosten tar över allt

äter och fräter

som skrot i naturen