Kvar

en del saker följer med

andra blir bara bagage

blev du lämnad kvar?