Visarna

visarna är obönhörliga

stora och lilla marscherar

påminner om allt ogjort