Piller

ge mig ett piller

ta bort det onda

eller gör det åtminstone lite roligt