Spruckit

utsikterna är dåliga

allt har spruckit

lagning pågår