Porten

fantasin fyller på så bra

om allt som händer där

bakom porten