Stadigt

du står stadigt

det är inte marken som rör sig

det är dina hjärtslag