Hud

hud är så svårt

len och full av berättelser

omöjlig att värja sig från