Horisont

horisonten är grumlig

ställer kursen ändå

för resan dit är klar