Blockera

somliga flyter med och fram

andra kliver åt sidan

blockera aldrig en nödutgång