Glitter

är du en diamant

eller bara kattguld

allt jag ser är glitter