Glömd

lämnad och bortglömd

till allmän beskådan

en sista gång