Cigaretter

alltid så lång väg hem

dränkt av stadens hetta

slut på cigaretter