Memento

den stod där en morgon

bredvid kranen

en ofrivillig memento