Rakryggad

det mänskliga är allas ansvar

trots allt mörker

våga stå rakryggad