Tunnel

den ser ljus och säker ut

tunneln där framme

vägen är en lögn