Marken

jag stirrar ner i marken

välkomnar tjälens kalla hand

fallet kommer snart