Förbi

natten är våt och rå

och tom så tom

låt den skynda förbi