Artär

stadens innersta är blottat

artärerna för alla att se

blöder rött och grått