Brast

det där jag stod så stabilt på

frös sönder i natt

brast med mig ovanpå