Skylten

jag vet inte vad det betyder

men det måste vara väldigt viktigt

eftersom skylten står kvar