Hastigt

hastigt lämnade där

i trappuppgången

kallt och varmt kladd