Grundad

från berget ner i marken

grundad i vad du tror på

rätt eller fel spelar mindre roll