Ömtålig

att kastas omkring sådär

fastän man är så ömtålig

finns det bättre sätt att vara