Energi

det behövs så många källor

som ger energi

aldrig tillräckligt mycket