Klass

bara för att det påstås

att det är första klass

är det inte fint