Lampsken

ingen ljus sommarnatt

når dunklet här

ljumt i lampskenet