Skillnaden

det är både vad du gör

och inte gör

som är skillnaden