Dödar

är det den tryckande vardagen

eller den kalla stadspulsen

som egentligen dödar