Föll

vägskälet blev övermäktigt

ingen riktning rätT

föll på vägen