Syre

för nära nu

allt syre

jag är din tändsticka