Turbiner

inte ens frustande turbiner

kan ge luft

åt denna existens