Lämna

somliga bara försvinner

andra blir lämnade

jag klarar ingetdera