Slutar

jag skar mig på din kärlek

livsblodet rinner ut

det slutar nog så småningom